≡ Menu

Attitydförändring och behovet av informella ledare

Man kan inte säga åt människor vad de ska tycka och tänka. Människan vill inte känna sig styrd. Människor känner sig i allmänhet som kunniga och rationella individer som förhåller sig till välgrundad kunskap om sin omvärld. Man anser sig vara kunnig nog att själv ta rationella beslut.

“Det ska inte komma några politiska och akademiska förståsigpåare och berätta hur vi ska göra, vad vi ska tycka, vad vi ska tänka”, anser man intuitivt.

För att förändra människors sätt att resonera och agera krävs därför frånvaron av känslan att någon annan försöker berätta för dig hur du bör vara, frånvaron av känslan att någon försöker tillrättavisa dig .
Därför är informella ledare viktigt.

Informella ledare är personer som individen inte ser som en ledare, utan som en förebild[1]T ex en vän, en artist etc. Informella ledare är därför ett av de viktigaste redskapen om man är intresserad av att arbeta med attitydförändring. Genom informella ledares påverkan kan man få individen att tro att de av egen vilja och egen resonemangskraft kommit fram till en viss ståndpunkt, ge dem känslan av de tycker och tänker utifrån egna tankar och ideal[2]Inte helt olikt marknadsföringsteori..

Informella ledare kan alltså vara av stor nytta för att skapa överbryggande social relationer mellan olika grupper, för att skapa förståelse grupper emellan, för integration.

Mental Picture

Fotnot

Fotnot
1 T ex en vän, en artist etc
2 Inte helt olikt marknadsföringsteori.
{ 0 comments… add one }

Leave a Reply

Next post:

Previous post: