≡ Menu

Censur på gott och ont

Censur. Sådant pågår hela tiden. Du ägnar dig själv åt det ibland. I dagliga livet kallas det ibland för “vita lögner”, ibland handlar det om att hålla tillbaka information för att en person i ens närhet inte ska skadas eller såras.

Det finns saker i ditt privatliv, tankar i ditt huvud, som du aldrig berättar för dina vänner. Censur.

Med jämna mellanrum uttalar du eller någon av dina vänner sig på Facebook om att de inte vill se vissa bilder, videos, länkar eller ord i sitt nyhetsflöde. Hotet och handlingen är att ta bort någon som vän på Facebook eller dölja deras inlägg. Censur.

I ett demokratisk samhälle vill man gärna censurera de som sprider odemokratiska idéer. Censur.

De som förespråkar informationsfrihet vet att i den bästa av världar tar varje människa till sig information på ett kritiskt sätt, man ifrågasätter det man läser. Så är det inte. Idag, i ett samhälle som fylls av lättillgänglig information, vetenskapliga artiklar som som både bevisar och motbevisar varandra, tankar, idéer och ideologier, hittar vi lätt artiklar och kunskap som stödjer just det vi själv tror på.

Oavsett om du är politiskt aktiv eller inte, oavsett om du anser dig tillhöra den politiska högern, vänster, mitten eller extremen , oavsett om du är religiös eller inte, oavsett om du anser dig vara en kritisk och bildad person ser du information i tidningar, sociala medier, TV etc som du helst skulle slippa se. Information som du vet är bristfällig, snedvriden och kanske till och med lögn. Information som kan sprida en felaktig bild till andra mindre kritiska personer. Du vet detta för du anser dig själv se sanningen, du ser verkligheten som den är. Du bär på en önskan och förhoppning om att informationen en dag ska sluta spridas. Det är en önskan och förhoppning om att censur kan leda till något gott. Censur.

Frågan till dig är var gränser för hur mycket censur vi kan acceptera går? Hur skiljer vi på nyttig censur och onyttig censur?

Boktips
Manjoo, Farhad (2008). True enough: learning to live in a post-fact society. Hoboken, N.J.: Wiley
Köp boken: Adlibris | Bokus | CDON

{ 0 comments… add one }

Leave a Reply