≡ Menu

Intelligent design och evolutionsteori

“-Tidigare har man trott att de nulevande käkförsedda ryggradsdjurens sista gemensamma förfader liknade en haj, men det nya fossilet vänder uppochned på denna hypotes.” (Forskning.se 2013-09-26)

Delar av de evolutionsteoretiska hypoteserna omformuleras när nyupptäckta fossil rekonstrueras efter inte helt säkra antaganden. Evolutionsteorin bygger på stora osäkerheten, ändå tas den för given, som en sanning lika starkt befäst som teorin om att jorden var platt en gång var.
Vår vardag skvallrar dock om att människan själv kan skapa liv. Vi kan avla fram olika djurraser, vi kan skapa artificiell design som blir alltmer intelligent, snart kan vi odla organ för transplantation, odla kött för att motverka djurens lidande vi kan skapa intelligenta virus och vetenskapen påstår sig komma allt närmare möjligheten att återuppliva utdöda arter. Människan, vetenskapen, påstår sig själv kunna skapa liv och påverka evolutionen. Ändå ställer samma vetenskapsmän sig skeptiska till intelligent design (ur ett ickereligiöst perspektiv). Frågan är varför man ställer sig så skeptisk till att även vi skulle kunna vara en del av samma vetenskap som människan själv ägnar sig åt, varför man är skeptisk till att tidigare former av evolution kompletterats av en ingripande och påverkande han.
Hur säker är du på att evolutionsteorin är den slutgiltiga sanningen?

Intelligent design handlar inte om att påpeka att en gud eller en annan livsform skapat livet på jorden, utan framför allt om att begrunda att det finns möjligheter att allt levande kan påverkas och förändras av någon som ingriper, likt människan idag ingriper i utvecklingen.

{ 2 comments… add one }
 • Johnny Lilja February 8, 2014, 12:02 pm

  Nja, detaljerna är ofta inte säkra, men MEKANISMERNA är det. Det är naivt att behandla evolution som blott och bart historia och inte något som pågår i dag. Det som krävs för evolution i stor skala är 1) Genetisk replikation 2) Mutationer 3) Genetisk duplikation 5) Naturligt urval. Dessa faktorers existens är bevisade och kan iakttas. Eftersom de existerar är evolution inte bara möjlig utan oundviklig. Sedan blandar du friskt päron och äpplen; Livets uppkomst har ingenting med evolutionsteorin att göra. Den delen av biologin kallas abiogenes. Även om en alien/gud skapade det första livet så har livet utvecklats. Evolutionen rullar på oavsett. Intelligent design (ibland förkortat ID) är uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som biologins evolutionsteori menar. ID (som ju inte kan definieras som en vetenskaplig teori eller ens hypotes) går alltså längre än att bara föreslå en långsökt/omöjlig skapelse av livet. Men låt oss säga att små gröna gubbar planterade in livet. Vi får då ställa oss frågan om dessa små gröna gubbars ursprung. Det är alltså bara att skjuta problemet ett steg bort. Occams rakkniv (som nog är bekant) gör att man utesluter gröna gubbar ur abiogenesproblematiken. ID är t.ex inte heller en falisfierbar hypotes.

  • Ulf February 8, 2014, 12:22 pm

   Ja, absolut, mekanismerna finns alldeles uppenbart, som jag påpekat – alltså möjligheten att förändra och bevisen på dessa förändringar.
   Sedan kan jag väl erkänna att det i texten, på grund av otydlighet/brist i pedagogik, kan tolkas som om jag kopplar ihop evolution med livets uppkomst, vilket jag inte menar. Jag menar att möjligheten att medvetet påverka genetik/mutationer finns.

   Huruvida ID är en falsifierbar hypotes eller inte är inget jag egentligen diskuterar, utan meningen är att påpeka brister/osäkerheter i evolutionsteorin.
   Håller fullständigt med om att, om man nu skulle vilja tro på gröna gubbar som skapare av liv så skjuter man bara problemet en steg längre bort. Men jag anser att frågan om livets uppkomst och mening är en fullt berättigad fråga som ställs av många personer (det är en fråga som engagerats människan under lång tid, och jag tror aldrig att människan kommer att sluta ställa sig den frågan – svaren på den har varierat).
   Personligen tror jag inte att något definitivt svar någonsin kommer att vara möjligt, och därav är min hållning att respekterar olika människor ståndpunkt – religiöst, vetenskapligt, ovetenskapligt etc. Men oavsett vilken ståndpunkt tror jag att dessa förklaringsmodeller innehåller brister som bör tillåta sig att granskas.

Leave a Reply