≡ Menu

Mars One – Mänsklig bosättning på planeten Mars

Mars One

Har du hört om projektet Mars One?

Jag tänker inte fördjupa mig i alla detaljer idag, då jag precis påbörjat att fördjupa mig i ämnet. Jag tänker dock snabbt slänga ur mig några tankar kring de sociala livet som uppstår på Mars. Detta är på helt hypotetisk nivå med inslag av allvarlig humor!

Kort sagt handlar Mars One om ett privat, icke-vinstdrivet projekt, som har som mål att etablera en permanent mänsklig bosättning på planeten Mars.

Tanken är att fyra personer ska landa på Mars år 2025 för att sedan bo där permanent. Sedan kommer fyra nya personer att landa på planeten vartannat år. Vartannat år ökar alltså invånarantalet med fyra personer (hur tankarna kring fortplantning ser ut är jag ännu inte insatt i).
Urvalet av personer har redan påbörjats, och träningen av personer inför uppdraget är tänkt att påbörjas år 2015.

Mars atmosfär. Foto: NASA

Mars atmosfär. Foto: NASA

Sociala konsekvenser

Låt mig ta ett grovt exempel.

Har du någon gång sett en dokusåpa? Jag gissar på att de flesta svarar ja på den frågan.

I en dokusåpa försätts ett antal personer i strängt kontrollerad social situation, och ska lära sig att umgås med varandra dygnet runt. Nästan uteslutande uppstår konflikter varje gång. Samt brukar alltid någon få hemlängtan (framförallt om de placeras på en öde ö). Nu vet vi förstås att de som producerar dessa dokusåpor i de många fall väljer ut personer som ska skapa konflikt (inte alltid).  Saken är i alla fall att dessa personer enbart ska umgås under en väldigt begränsad tid. Ändå lyckas de inte samarbeta. Att samarbeta på Mars är ett livstidsprojekt.

Tänker vi oss Mars One utgår jag från att man kommer att försöka hitta personer som har vissa kunskaper som är viktiga för överlevnad på Mars, samt även har individuella karaktärsdrag som på social nivå ska fungera bra ihop. Ska fyra personer flytta till Mars tillsamman, och bo där, tätt intill varandra, i två år, innan man träffar fyra nya personer, så krävs att man på något sätt undviker stora konflikter (de kan vara livsförödande). Sedan ska dessa fyra personer, som skapat ett eget litet samhälle, med egna normer, försöka acceptera de fyra nya personerna. Och helt plötsligt ska åtta personer lyckas komma överens i två år innan fyra nya personer tillkommer.

Vad jag ser, hos helt normala människor, är att det är nästintill omöjligt att undvika dessa stora konflikter om man lever så tätt inpå varandra, om man inte har utrymme att kunna komma undan/ta en paus från varandra (vilket ser tveksamt ut i Mars One-projektet).

Ett annat sådant exempel kan vara den vanliga familjen. Hur många gånger uppstår inte bråk inom familjen bland föräldrar och syskon, och hur brukar man lösa så sådana problem. Konflikter är en oundviklig del även bland personer med väldigt starka och kärleksfulla band.

För att få ett sådan samhälle som ska etableras på Mars att fungera krävs alltså personer med väldigt små behov av sociala nätverk. Det krävs personer som inte har stora sociala behov. Jag är väldigt skeptisk till att den inledande utbildningen kan skapa sådana personlighetstyper. Snarare måste man skicka dit personer som av medfödda/genetiska skäl inte har lika stort behov av mänskliga relationer och kärlek (glöm inte bort att man även måste lämna sina nära och kära för alltid om man åker till Mars).

Utgår vi från att dessa personer är
(1) asociala på grund av genetiska/medfödda skillnader (arvsanlag) och
(2) att arvsanlagen förs vidare till deras barn (om de reproducera sig på Mars).

Då börjar en koloni av känslokalla asociala människor etablera och reproducera sig på Mars.

Vi kommer, om arvsanlagen har en stor betydelse (vilket inte är helt otänkbart), att skapa en planet fylld av känslokalla individer med en väldigt låg grad av empati. En värld full av empatilösa sociopater.

Ska vi dra denna domedagshypotes ännu längre, och samtidigt flirta med alla Star Trek-fans, kan man tänka sig att är det några utomjordingar som vill föra storskaligt krig mot Jorden, så är det dessa empatilösa marsianer, barn av människan.

Jag är alltså mycket skeptiskt till att man kan skapa en fungerande mänsklig bosättning genom att skicka fyra personer, med två års mellanrum, till Mars.

Jag tror inte att några socialt välfungerande människor väljer att flytta till Mars under dessa förutsättningar.

Läs mer

Mars One (officiell sida)

Mars One (svenska Wikipedia)

Mars One (engelska Wikipedia)

Moova, 22, kan få flytta till planeten Mars (Expressen.se)

{ 0 comments… add one }

Leave a Reply

Next post:

Previous post: