≡ Menu

Sverigedemokraterna och fackrörelsen

På tal om fackförbund och Sverigedemokraterna.

Något som facket (som i mångt och mycket har sina rötter i arbetarrörelse, socialdemokraterna och vänstern) inte tycks reflektera över, är att deras motstånd till sverigedemokratiska medlemmar, och med jämna mellanrum uteslutande av sverigedemokrater ur fackföreningar, antagligen kommer att leda till att Sverigedemokraterna kommer, likt arbetarrörelsen och Socialdemokraterna en gång gjorde, att organisera sin egen fackrörelse.

Ett försök har redan gjorts, men lades ner 2014 (kollega.se). Jag tror dock bara det är en tidsfråga innan ett nytt försök görs, framförallt då Sd växt sig starkare.

När politiska grenar, p g a samhälleligt motstånd, tvingas organisera sig blir de starka. Starkare än den lösa massa som idag, med nöd och näppe, tycks hålla ihop övriga partier.

Är Sverigedemokraterna ett av Sveriges största partier?
Ja.

Har Sverigedemokraterna underlaget att starta egen fackrörelse?
Jag gissar på ja.

(Och bara för att vara tydlig: Nej, jag sympatiserar varken med SD:s, S:s, V:s eller Mp:s värderingar.)

{ 0 comments… add one }

Leave a Reply